ខែ៖ ខែ​មេសា ២០១៨

យើងធ្វើបាន

ជម្រើស​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​ជនរងគ្រោះ​អំពើហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​

តាម​ច្បាប់​ស្ដីពី ការទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​នៅក្នុង​គ្រួសារ និង​កិច្ច​ការពារ​ជនរងគ្រោះ​មាត្រា​១៧ ចែងថា អាជ្ញាធរ​ក្នុងតួនាទី​មិន​អាច​អន្តរាគមន៍​ផ្សះផ្សា​ករណី​ធ្ងន់ធ្ងរ
សំឡេងយុវវ័យ

សេរីភាព នៃ​ការស្រឡាញ់​

ស្ថិតក្រោម​ច្បាប់​ជាតិ និង​ច្បាប់​អន្ដរជាតិ បុគ្គល​គ្រប់​រូប​រាប់​ទាំង​មនុស្ស​ស្រី​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា មនុស្ស​ប្រុស ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា មនុស្ស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ពីរ និង​មនុស្ស​ប្តូរ​ភេទ
យើងធ្វើបាន

ស្ត្រី​រងគ្រោះ​ត្រូវ​ទទួលបាន​សេវា​ការពារ​ពី​សង្គម​

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានសម្រេច​គួរឲ្យ​កត់សម្គាល់​ក្នុង​ការបង្កើត​ក្របខ​ណ្ឌ​គតិយុត្តិ និង​គោលនយោបាយ ដើម្បី​ការពារ​ស្ត្រី និង​កុមារ​រួម​មាន​យន្តការ​នានា​នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ
យើងធ្វើបាន

តួនាទី​និង​ភារកិច្ច​របស់​មេឃុំ និងតុលាការ​ក្នុង​ការការពារ​ស្ត្រី​រងគ្រោះ​ដោយ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​

ភារកិច្ច​របស់​អាជ្ញាធ​រ​មូលដ្ឋាន (​ក្នុង​មាត្រា​១៣ នៃ​ច្បាប់ ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​កិច្ច​ការពារ​ជនរងគ្រោះ​ឆ្នាំ​២០០៥) រួមមាន ឃាត់​ទុក​វត្ថុ​ជាក់ស្តែង