​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់ស្ថាន​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ ស្ដីពីការ​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រាអាសន្ន​រយៈពេល ១​ខែ​ទៀត​

ស្ថាន​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ថា រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ថៃ បានប្រកាស​បន្ត​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រាអាសន្ន​រយៈពេល ១​ខែ​ទៀត ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០ ដើម្បី​បន្ត​ទប់ស្កាត់ និង​ការពារ​ការរីក​រាលដាល នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ជាពិសេស​ការពារ​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ ក្នុង​រលក​ទី​២ ដែល​អាច​នឹងមាន​ផលប៉ះពាល់​ខ្លាំង ដល់​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​របស់​ថៃ ៕
​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន ដំណឹង​ខាងក្រោម​នេះ ។​