ប្រធាន​មន្ទីរ​រ៉ែ​និង​ថាមពល​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​រាយការណ៍​ពី​ករណី​យក​តម្លៃ​អគ្គិសនី​លើស​

លោក មាស ជួ​រ៉ាន្នី ប្រធាន​មន្ទីរ​រ៉ែ​និង​ថាមពល​ខេត្តសៀមរាប​ថា ក្នុងករណី​ពលរដ្ឋ​ជួប​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល ឬ​ក្រុមហ៊ុន​អគ្គិសនី​ឯកជន យក​តម្លៃ​
​អគ្គិសនី​លើស​ការកំណត់ អាច​រាយការណ៍​មក​មន្ទីរ​រ៉ែ​និង​ថាមពល តាម​ទូរស័ព្ទ ០១១៣៣១១១១ និង Facebook របស់​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​ក៏បាន​
​ចៀសវៀង ពេល​មាន​បញ្ហា មិន​បាន​រាយការណ៍​ដល់​មន្ត្រី​ជំនាញ​ឲ្យធ្វើ​ការដោះស្រាយ​។

​ការលើកឡើង​បែប​នេះ​របស់ លោក មាស ជួ​រ៉ាន្នី នៅ​កម្មវិធី​សន្ទនា​មតិ របស់ វិទ្យុ​FM​ជាតិ​នគរ​ភ្នំ​១០៣MHz​ខេត្តសៀមរាប នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២
​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។ លោក​ប្រធាន​មន្ទីរ​រ៉ែ និង​ថាមពល បញ្ជាក់​ដល់​សេវាករ​អគ្គិសនី​ទាំង​២០ និង ម្ចាស់​
​ផ្ទះជួល​ទាំងអស់​ត្រូវ​គោរព​តាម​ការកំណត់​នៃ​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​អគ្គិសនី​នេះ ក្នុង​ករណី​មិន​អនុវត្តន៍​តាម​ការណែនាំ ខាង​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី និង​
​មន្ទីរ​រ៉ែ​និង​ថាមពល និង​ចុះ​ពិន​ត្យ ណែនាំ ឬ​មាន​វិធានការ​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​អគ្គិសនី​។

​គួរ​ឲ្យដឹង​ដែរថា បើតាម​សេចក្តីសម្រេច​របស់​អាជ្ញា​ធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ តម្លៃ​អគ្គិសនី​
​មាន​ការបញ្ចុះ​តាម​ប្រភេ ទ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ដូចជា​៖
-​អ្នកប្រើប្រាស់ ពី ១ ដល់ ១០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង​ក្នុង​មួយខែ បញ្ចុះ​មក​នៅ ៣៨០​រៀល​។​
-​អ្នកប្រើប្រាស់ ពី ១១ ដល់ ៥០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង​មួយ ខែ​បញ្ចុះ មក នៅ ៤៨០ រៀល ។​
-​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ពី​៥១​ដល់​២០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង​មួយ​ខែ​បញ្ចុះ​មក​នៅ​៦១០​រៀល​។​
-​អ្នកប្រើប្រាស់​លើសពី​២០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង​មួយ​ខែ បញ្ចុះ​មក​នៅ ៧៤០​រៀល ។

អត្ថ​បទ​៖​ ហាង សុជាតា