ថ្ងៃនេះ​ប្រទេស​ថៃ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី ចំនួន ៧​នាក់​

ថ្ងៃនេះ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​មាន ៧​នាក់ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ឆ្លង​ទាំងនោះ គឺជា​អ្នក​ដែល​ស្ថិតនៅ​មណ្ឌល​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក (​មណ្ឌល​ដាក់​ឱ្យនៅ​ដាច់ដោយឡែក​) ដែល​ធ្វើដំណើរ​ត្រឡប់​មកពី​បរទេស មិនមែន​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​ក្នុងប្រទេស​ថៃ​នោះទេ​។​

​បច្ចុប្បន្នភាព​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​និង​ថៃ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

Updated Covid-19 Situation in Cambodia & Thailand as of 29 June 2020